Sext de Primària


MATEMÀTIQUES
TEMA 1: Nombres naturals

  •  Completar operacions combinades:
http://www.jverdaguer.org/jsmedia/002aprenem/sise/setembre04/operacio5.swf?utm_source=tiching&utm_medium=referralQuadrat i arrel de nombres naturals i elevar al cub
http://proyectodescartes.org/EDAD/materiales_didacticos/EDAD_1eso_cat_naturals-JS/1quincena1_contenidos_4b.htm?utm_source=tiching&utm_medium=referral

http://recursostic.educacion.es/gauss/web/materiales_didacticos/primaria/actividades/aritmetica/naturales_y_enteros/elevar_al_cubo/actividad.html?utm_source=tiching&utm_medium=referral TEMA 2:Múltiples i divisors.
  • Múltiples:
http://pe.tiching.com/link/1082
 

 


  • Múltiples i divisors:
http://pe.tiching.com/link/34380

 

  •  Múltiple d'un número: Informació i activitats.

http://pe.tiching.com/link/98192

Activitats:el Temps. sistema sexagesimal.


Activitats de percentatges i proporcionalitats.

També, pots anar fent aquests altres exercicis:    ACTIVITATS AMB NOMBRES DECIMALS: